กิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การประกวดมารยาทไทย โครงการ ธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดมารยาทไทย โครงการ ธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 19

เลือกตั้งประธานนักเรียน (ฝ่ายประถมศึกษา) ปีการศึกษา 2562

เมื่อช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การลงคะแนนเสียงในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส

เลือกตั้งประธานนักเรียน (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ปีการศึกษา 2562

เมื่อช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การลงคะแนนเสียงในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ณ อาคารประชุมหลังเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เกี่ยวกับการเปิดโรงเรียนสาธิตฯ ในระดับมัธยม

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่วันนี้ ท่านผู้อำนวยการได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตฯ ให้คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองเห็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และมีกิจกรรมเสวนา “แท็กทีมบ้านโรงเรียน”

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562