มัธยมศึกษา

มีคำถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนสาธิตฯ จึงได้สรุปรายละเอียดสำคัญไว้ใน 1 หน้านะคะ โดยสรุปคือ
– เราไม่มีห้องเรียน EP หรือ English Program แต่นักเรียนมีเรียนภาษาอังกฤษทุกวัน โดยได้เรียนกับครูชาวต่างชาติสัปดาห์ละ 2 คาบเรียน
– มีคาบเรียนวิทยาการคำนวณ หรือ Coding (ตั้งแต่ชั้นประถม 1)
– จัดหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) และดำเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางฐานสมรรถนะ หรือ Competency Based ตั้งแต่ปีการศึกษาปัจจุบัน (สพฐ.ปรับหลักสูตรพื้นฐานใหม่ ลดเนื้อหา เน้นปฏิบัติ ค้นหาตัวเอง เตรียมทดลองใช้ปี63 อ่านต่อได้ที่: https://www.kruwandee.com/news-id42142.html)
– กิจกรรมการเรียนรู้โดยส่วนใหญ่เป็นแบบ Active Learning และพยายามให้นักเรียนได้คนพบสิ่งที่ตนเองถนัด เพื่อเตรียมพร้อมสู่การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ผ่านชุดกิจกรรม Learning Skills (ดูรายละเอียดได้จาก? Learning Skills และ ?Learning Skills
– เราเชื่อมั่นว่าเด็กๆ แต่ละคนมีศักยภาพและความดีงามที่ซ่อนอยู่แตกต่างกันไป ยิ่งช่วยให้เด็กๆ ค้นพบศักยภาพตัวเองได้เร็วเท่าไหร่ ยิ่งช่วยให้เตรียมความพร้อมในระดับที่สูงขึ้นได้ไวขึ้นเท่านั้น …เพราะชุดความรู้ และอาชีพที่เด็กๆ ต้องเผชิญ ไม่เหมือนรุ่นพ่อแม่อีกต่อไป ดูรายละเอียดได้จาก คลิก ? Learning Skills
– ในปีการศึกษา 2564 (ปีการศึกษาถัดไป จะเปิดการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากรอพี่มัธยมรุ่นแรกสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษาหน้านี้)

 

Loading