เมื่อเราเฝ้ามองพี่ๆ วัยมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่โรงเรียนสาธิตฯ ของเรา เราจะพบว่า…
——-
บางอย่าง เหมือนจะถนัด แต่อาจทำได้ไม่ดี
บางอย่าง รู้สึกว่า ไม่ถนัดแต่กลับทำได้ดี
———–
ชอบแต่ทำไม่ได้
ไม่แน่ใจว่าชอบ แต่ทำได้ดี
——-
หน้าที่ของโรงเรียนคือช่วยให้พี่ๆ ค้นพบให้ไวที่สุดว่า ชอบหรือไม่ชอบอะไร ถนัดหรือไม่ถนัดอะไร

ไม่จำเป็นต้องทำได้ดีหรือเกรดสูงในทุกๆ “วิชา” แต่ ควรรู้ว่า หากมุ่งมั่น ใฝ่ฝัน “อยากเป็น” อะไรนั้น จำเป็นต้องมีความรู้ และทักษะ มีสมรรถนะที่สำคัญอะไรบ้าง
————-
เด็กๆ เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษานี้ นับเวลาอีกประมาณ 5 ปีการศึกษา จึงจะสำเร็จมัธยมปลาย เวลา 5 ปี จะว่าเร็วก็เร็ว จะว่านานก็นาน
เด็กๆ ม.ปลาย ส่วนหนึ่ง เดินเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย 4-6 ปี เพื่อเรียนในสิ่งที่ “ไม่แน่ใจว่าชอบมั้ย” “ไม่ถนัดเลย” เรียนไปแบบไม่มีความสุข จบไปทำงานที่อาจจะ “ไม่ชอบเลย”
————–
เด็กๆ สาธิตฯ อาจไม่ใช่ “เด็กเก่ง” หาก ประเมินด้วยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่วัดด้วยข้อสอบแบบเลือกตอบ แต่เราพยายามสร้างเด็กๆ ที่มีความสุข และรู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบ ถนัดหรือไม่ถนัดอะไร “เพื่อให้เค้าค้นพบตัวเอง เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขในการทำงานและใช้ชีวิต”

ใบปริญญาในสาขาที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่รู้จัก อาจไม่ตอบโจทย์สังคมในอีกสิบปีข้างหน้าก็ได้

… การรักที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ถนัด
เห็นเป้าหมายในชีวิต
รู้จักทำงานร่วมกับคนอื่น และ รับมือกับความผิดหวัง

….น่าจะเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็น

บางอย่าง เหมือนจะถนัด แต่อาจทำได้ไม่ดี
บางอย่าง รู้สึกว่าไม่ถนัด แต่กลับทำได้ดี
—————
เด็กๆ ไม่จำเป็นต้องทำได้ดีหรือเกรดสูงในทุกๆ “วิชา”
แต่ เด็กๆ ควรรู้ว่า หากมุ่งมั่น ใฝ่ฝัน “อยากเป็น” อะไรนั้น
จำเป็นต้องมีความรู้ และทักษะ มีสมรรถนะที่สำคัญอะไรบ้าง

 

การรู้ตัวว่า ชอบ หรือ ไม่ชอบ อะไร ได้ไว จะช่วยให้เด็กๆ พยายามในสิ่งที่ “อยากเป็น” ได้ไวขึ้น

 

หน้าที่ของโรงเรียนคือช่วยให้พี่ ๆ ค้นพบให้ไวที่สุดว่า ชอบหรือไม่ชอบอะไร ถนัดหรือไม่ถนัดอะไร
เด็ก ๆ อาจชอบ หรือ ถนัด ในสิ่งที่ผู้ใหญ่อาจไม่แน่ใจว่ามันนำไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอย่างไร?
นอกจากรายวิชาปกติ ตามที่หลักสูตรขั้นพื้นฐานกำหนดไว้
ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่เรียกว่า “Learning Skills” เพื่อให้พี่ ๆ ได้ทดลองในสิ่งที่ “ชอบ” ตามหา “ความถนัด”
ได้แก่
1. Little Chef
2. Young Photograoher
3. ดนตรีมสไตล์
4. ศิลปะออนไลน์
5. ภาษาสื่อสารออนไลน์

ในปีหน้า มีแผนว่าจะเปิด Design Thinking
มีพี่ๆ สนใจ “การเรียนแต่งหน้า” และอื่น ๆ อีกหลายอย่าง
ซึ่งรวมแล้ว เราจะมี Learning Skill ถึง 8 ชนิด ให้พี่ ๆ ได้เลือกเรียนรู้

Loading

By admin