Category: สมัครเข้าเรียน

ประกาศเรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองรายงานตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบ 4)

ผู้ขึ้นบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ลำดับที่ 183-197 ให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2564 หากไม่รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ตามวัน ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศเรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองรายงานตัว

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองรายงานตัว ดังลำดับต่อไปนี้ 1. ผู้ขึ้นบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ลำดับที่ 91 – 160 2. ผู้ขึ้นบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ลำดับที่ 12 – 14 ให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564 หากไม่รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ตามวัน ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามลำดับข้างต้นจะต้องดำเนินการ ดังนี้…

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2564 (กรณีพิเศษโดยมีเงื่อนไข)

รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2564 (กรณีพิเศษโดยมีเงื่อนไข) รับสมัครวันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศผลการคัดเลือก ระดับชั้นบริบาล อนุบาล 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับชั้นบริบาล อนุบาล 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับชั้นบริบาล ชั้นอนุบุาล 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดการสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดและประกาศการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ศึกษารายละเอียด และกำหนดการต่างๆ ได้ในภาพประกอบโพสต์ค่ะ

รายละเอียดการสมัครนักเรียนใหม่ ระดับบริบาล อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดและประกาศการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับบริบาล อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ศึกษารายละเอียด และกำหนดการต่างๆ ได้ในภาพประกอบโพสต์ค่ะ

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2564 คือวันจันทร์ที่ 1 - พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓