รายละเอียดการสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดและประกาศการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2564
นักเรียน/ท่านผู้ปกครองนักเรียนสามารถสมัครได้ทั้งแบบออนไลน์ และสมัครด้วยตนเอง
ศึกษารายละเอียด และกำหนดการต่างๆ ได้ในภาพประกอบโพสต์ค่ะ
ประกาศรับสมัครแล้วนะคะ
ท่านผู้ปกครองที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัคร รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียนได้ทางหน้าเพจค่ะ หรือคลิก 👉👉 เพจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
*โรงเรียนสาธิตฯ สังกัด อว. อาจมีการบริหารจัดการหลายประการแตกต่างจากสังกัด อบจ. อบต. เทศบาล และสังกัด สพฐ. นะคะ