โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมจัดงาน “วันราชภัฏ” โดยจัดกิจกรรมในพื้นที่ของตัวเอง ถ่ายทอดสดออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM เพื่อส่งสัญญาณจอ LED ไปที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อรับชมและร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ซึ่งถือเป็นมิติใหม่แบบ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อเหล่าชาวราชภัฏทั่วประเทศ เนื่องในโอกาส 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ แบบ New normal โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมในพิธี

Loading

By admin