เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อให้ผู้เรียนได้ซึมซับ และสืบสานประเพณีของไทย ในการนี้ได้รับการสนับสนุนปัจจัยและสิ่งของจาก ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อสมทบการสร้างพระอุโบสถของวัดสว่างสันติธรรม (วัดทิพย์) รวมเป็นเงิน 16,100 บาท ทางโรงเรียนขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับ

« of 2 »

Loading

By admin