โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดมารยาทไทย โครงการ ธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ดังนี้

 1. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-3
  ได้แก่ เด็กชายปิติ ยุทธรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  เด็กหญิงกานต์สิรี นาเจิมพลอย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  เด็กหญิงณัฐรดา มีหินกอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  เด็กหญิงอะนิศา ภักดีหาญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 2. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4-6
  ได้แก่ เด็กชายคณิน พุทธรักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  เด็กหญิงจันทร์เจ้า ทัศคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  เด็กหญิงธารปภัสร์ บุญเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  เด็กหญิงบุรัสกร สิมสวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  โดยมีครูรสสุคนธ์ อุดม และครูยุพิน จักรทองดีเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ในการเข้าประกวดครั้งนี้และนักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้ง2ระดับชั้นได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศต่อไป

Loading

By admin