เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 19 โดยในช่วงบ่ายเป็นผู้ปกครองของนักเรียนของระดับมัธยมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัทนียา กายแก้ว ได้มาบรรยายและช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจบุตรหลานมากขึ้น ทราบถึงแนวทางของการดูแลบุตรหลาน เพื่อเป็นการร่วมมือกันและพัฒนาบุตรหลานไปในทางเดียวกันกับทางโรงเรียน

Loading

By admin