เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ณ อาคารประชุมหลังเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ถาวรจักร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานในครั้งกิจกรรมไหว้ครูในครั้งนี้

https://www.facebook.com/satitudru/videos/457899915008508/

Loading

By admin