กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ณ อาคารประชุมหลังเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ถาวรจักร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานในครั้งกิจกรรมไหว้ครูในครั้งนี้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ณ อาคารประชุมหลังเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ถาวรจักร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานในครั้งกิจกรรมไหว้ครูในครั้งนี้

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2019