กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่วันนี้ ท่านผู้อำนวยการได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตฯ ให้คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองเห็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และมีกิจกรรมเสวนา “แท็กทีมบ้านโรงเรียน”

หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมคิดเหมือนคิดต่าง โดยท่านผู้อำนวยการ ได้นำประเด็นชวนคิด มาเสนอกับผู้ปกครอง เช่น
“ฉันคิดว่าเด็กๆ ควรได้ตัดสินใจเลือกและรับผิดชอบผลนั้นด้วยตนเอง”
“ฉันคิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองควรช่วยทำการบ้านให้ลูกเพื่อให้ลูกมีการบ้านส่งตรงเวลา”
“ฉันคิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองควรเป็นผู้คอยสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกรับผิดชอบการบ้านงานที่ได้รับมอบหมายตามศักยภาพ”
“ฉันคิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งคุณครูสามารถใช้คำพูดหรือน้ำเสียงข่มขู่เด็กๆ ได้”
“ฉันคิดว่าเด็กเด็กควรมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีได้เกรดสี่ถึงจะเป็นเด็กดี”
สำหรับผู้ปกครองพี่ๆ ม.1 ก็มีประเด็นชวนคิดพีคไปถึง
“ฉันให้ความสำคัญกับผลการเรียนของเด็กๆ มากกว่าอย่างอื่น”
“ฉันคิดว่าเด็กๆ สามารถมีแฟนได้”

ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่าน ที่จะร่วมพัฒนาเด็ก ๆ ไปกับทางโรงเรียน ขอบคุณที่เชื่อมั่นในทางโรงเรียน

ขอบคุณตัวแทนผู้ปกครองพี่ ๆ ที่เข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์ที่ตนเองได้พบมาในปีที่ผ่านมา

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

Loading

By admin