รายละเอียดการสมัครนักเรียนใหม่ ระดับบริบาล อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดและประกาศการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับบริบาล อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ศึกษารายละเอียด และกำหนดการต่างๆ ได้ในภาพประกอบโพสต์ค่ะ

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2564 คือวันจันทร์ที่ 1 - พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

พีธีเข้าประจำกองลูกและประดับเครื่องหมายอินทรธนู ลูกเสือ – เนาตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดพีธีประจำกองลูกและประดับเครื่องหมายอินทรธนู ลูกเสือ - เนาตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศ เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงขอประกาศ เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากมีกำหนดการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนจะดำเนินการแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียนผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตรวจสอบลำดับที่ตามประกาศ และเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้แสดงตัวเข้าห้องสอบ ในวันเข้าสอบคัดเลือก คือ วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 นี้ค่ะ

ประกาศผลการคัดเลือก ระดับชั้นบริบาล อนุบาล 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับชั้นบริบาล อนุบาล 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “โรงเรียนของฉัน”

นักเรียนคนไหนชอบถ่ายภาพ มาประกวดกัน Satit UDRU Photo Contest 2019 ในหัวข้อ "โรงเรียนของฉัน" ภาพใดได้รับรางวัล นอกจากจะได้รับทุนการศึกษาแล้ว ยังได้เป็นภาพปกของสมุดโรงเรียนด้วยนะจ๊ะ

สาธิตเกมส์ ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน "สาธิตเกมส์" ณ สนามกีฬาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี