วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดพีธีประจำกองลูกและประดับเครื่องหมายอินทรธนู ลูกเสือ – เนาตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือเป็นผู้ประดับอินทรธนูให้แก่นักเรียน

Loading

By admin