ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นักเรียนที่ยื่นใบสมัครทั้งหมดผ่านการตรวจสอบเอกสาร และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ทั้งนี้ให้นักเรียนผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตรวจสอบลำดับที่ตามประกาศ และเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้แสดงตัวเข้าห้องสอบ ในวันเข้าสอบคัดเลือก คือ วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 นี้ค่ะ