เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ผศ.ดร. เรวณี ชัยเชาวรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

Loading

By admin