ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคโควิด 19 ของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ฉบับที่ 3 ) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล กรณีป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงขอประกาศ เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากมีกำหนดการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนจะดำเนินการแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [100.92 KB]

 

Loading

By admin