วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดโครงการทัศนศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดย                                                                                                                                                                                                                           —-ช่วงเช้าเป็นการทัศนศึกษา ณ วัดถ้ำเอราวัณ จังหวัดหนองบัวลำภู                                                                                                       —-ช่วงบ่ายทัศนศึกษา ณ หอดูดาว จังหวัดหนองบัวลำภู

ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอขอบพระคุณ วัดถ้ำเอราวัณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และหอดูดาว จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่ และวิทยากรในครั้งนี้

Loading

By admin