Category: ประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสอู่ฮั่น

เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ทางเทศบาลนครอุดรธานี ได้มาจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่อง การดูแลสุขภาพร่างกาย โรคไข้หวัดใหญ่ และไวรัสอู่ฮั่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความพร้อมเข้าศึกษาต่อระดับบริบาล อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1

ประเมินความพร้อมและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.00 น. (ขอให้มาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที)

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตฯ

เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

สังเกตชั้นเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

สังเกตชั้นเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวณี ชัยเชาวรัตน์

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษา

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษา

บรรยากาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความสนใจ และเดินทางมาสมัครเรียนทั้งในระดับบริบาล อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

สวัสดีปีใหม่คุณตาอธิการ

ตัวแทนนักเรียน​ รวมทั้งผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี​ นำกระเช้าของขวัญกราบคาระวะขอพรปีใหม่จากท่านอธิการบดี

ส่งต่อความสุขโรงพยาบาลอุดร

ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ร่วมบริจาคของเล่นเด็กค่ะ วันนี้ทางโรงเรียนสาธิตฯ​ ส่งมอบของที่รับบริจาคต่อยังประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต​ ฯ