ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความสนใจ และเดินทางมาสมัครเรียนทั้งในระดับบริบาล อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในปีการศึกษา 2563 ที่จะถึงนี้

ระดับบริบาล อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความพร้อม ในวันที่ 24 มกราคม
และ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 1 มีนาคม 2563

ติดตามการประกาศตามกำหนดการ เร็วๆ นี้ค่ะ ☺️??

 

 

Loading

By admin