สังเกตชั้นเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

1. นางสาวปริยาภรณ์ อินทรา
                                                   (คุณครูนุ่น)                  

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสัปดาห์ที่ 12 วันที่ 7 ม.ค. 2563 สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัว หน่วย หนูน้อยหนาวแล้ว ดำเนินการจัดประสบการณ์โดย คุณครูนุ่น นางสาวปริยาภรณ์ อินทรา (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)ครูประจำชั้นผู้ดูแลให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดประสบการณ์ คือ คุณครูตา และคุณครูหญิง ครูประจำชั้นอนุบาล 2

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2020

– การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 7 ม.ค. 2563 สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัว หน่วย หนูน้อยหนาวแล้ว
– ดำเนินการจัดประสบการณ์โดย คุณครูนุ่น นางสาวปริยาภรณ์ อินทรา (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
ครูประจำชั้นผู้ดูแลให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดประสบการณ์ คือ คุณครูตา และคุณครูหญิง ครูประจำชั้นอนุบาล 2

2. นางสาวจารุพรรณ วงษ์เที่ยง

                                                (คุณครูอุ้ย)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสัปดาห์ที่ 13 วันที่ 13 ม.ค. 2563 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติการแจกแจงดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย คุณครูอุ้ย นางสาวจารุพรรณ วงษ์เที่ยง (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)ครูพี่เลี้ยง ในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ คุณครูเล้ง อภิชาต แซ่อึ้ง——————————-เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับบริบาล อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้ ถึง พุธที่ 15 มกราคมนี้!!!————————————-เอกสารประกอบการสมัครhttps://www.facebook.com/satitudru/photos/a.1162369087216710/2524076654379273/?type=3&theaterรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนระดับบริบาล อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1https://www.facebook.com/1134505900003029/posts/2495221113931494?d=n&sfns=moรายละเอียดการสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1https://www.facebook.com/1134505900003029/posts/2497248857062053?d=n&sfns=mo

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2020

– การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับชั้นธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สัปดาห์ที่ 13 วันที่ 13 ม.ค. 2563 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติการแจกแจง
– ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย คุณครูอุ้ย นางสาวจารุพรรณ วงษ์เที่ยง (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
ครูพี่เลี้ยง ในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ คุณครูเล้ง อภิชาต แซ่อึ้ง

3.นางสาวสุธิขมาศ อุระพนม

                                                (คุณครูแจ๋ว)                            

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ชั้นอนุบาล 1

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสัปดาห์ที่ 13 วันที่ 14 ม.ค. 2563 สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัว หน่วย แมลงดำเนินการจัดประสบการณ์โดย คุณครูแจ๋ว นางสาวสุธิขมาศ อุระพนม (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)ครูประจำชั้นผู้ดูแลให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดประสบการณ์ คือ คุณครูผ่อง และคุณครูปุ๊ก ครูประจำชั้นอนุบาล 1ขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่ช่วยเด็กๆ เตรียมแมง แมลง มาเป็นตัวอย่างนะคะ————รับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงวันที่ 15 มกราคมนี้ รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนระดับบริบาล อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1https://www.facebook.com/1134505900003029/posts/2495221113931494?d=n&sfns=mo

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2020

– การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สัปดาห์ที่ 13 วันที่ 14 ม.ค. 2563 สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัว หน่วย แมลง
– ดำเนินการจัดประสบการณ์โดย คุณครูแจ๋ว นางสาวสุธิขมาศ อุระพนม (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
ครูประจำชั้นผู้ดูแลให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดประสบการณ์ คือ คุณครูผ่อง และคุณครูปุ๊ก ครูประจำชั้นอนุบาล 1
– ขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่ช่วยเด็กๆ เตรียมแมง แมลง มาเป็นตัวอย่างนะคะ

4. นางสาวรัตนาวดี หมื่นศรีภูมิ

                                                  (คุณครูแก้ว)                            

ชั้นเรียนวิทยาการคำนวณ (Coding) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสัปดาห์ที่ 13 วันที่ 15 ม.ค. 2563 เรื่อง การสร้างดอกไม้โดยใช้โปรแกรม Pythonดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย คุณครูแก้ว นางสาวรัตนาวดี หมื่นศรีภูมิ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)ครูพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ คุณครูเล้ง อภิชาต แซ่อึ้ง และครูเตย พิมผกา เหล็กเพชร

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ วันพุธที่ 15 มกราคม 2020

– ชั้นเรียนวิทยาการคำนวณ (Coding) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สัปดาห์ที่ 13 วันที่ 15 ม.ค. 2563 เรื่อง การสร้างดอกไม้โดยใช้โปรแกรม Python
– ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย คุณครูแก้ว นางสาวรัตนาวดี หมื่นศรีภูมิ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
ครูพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ คุณครูเล้ง อภิชาต แซ่อึ้ง และครูเตย พิมผกา เหล็กเพชร

5. นางสาวศสิกานต์ รัตนะ

                                                   (คุณครูมีน)              

ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสัปดาห์ที่ 13 วันที่ 15 ม.ค. 2563 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ระคนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย คุณครูมีน นางสาวศสิกานต์ รัตนะ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)ครูพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ คุณครูนก รสสุคนธ์ อุดม

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ วันพุธที่ 15 มกราคม 2020

– ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สัปดาห์ที่ 13 วันที่ 15 ม.ค. 2563 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ระคน
– ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย คุณครูมีน นางสาวศสิกานต์ รัตนะ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
ครูพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ คุณครูนก รสสุคนธ์ อุดม

6. นางสาวชุลีกร มังคะราช

                                                (คุณครูปาร์ค)                                     

ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสัปดาห์ที่ 13 วันที่ 16 ม.ค. 2563 เรื่อง การขึ้นและตกของดวงจันทร์ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย คุณครูปาร์ค นางสาวชุลีกร มังคะราช (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)ครูพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ คุณครูแอ้ กรวรรณ แสนสอน

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2020

– ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สัปดาห์ที่ 13 วันที่ 16 ม.ค. 2563 เรื่อง การขึ้นและตกของดวงจันทร์
– ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย คุณครูปาร์ค นางสาวชุลีกร มังคะราช (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
ครูพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ คุณครูแอ้ กรวรรณ แสนสอน

7. นางสาววรดา สมคำพี

                                                    (คุณครูเกด)                                      

ชั้นเรียนสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสัปดาห์ที่ 13 วันที่ 16 ม.ค. 2563 เรื่อง สารเสพติดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย คุณครูเกด นางสาววรดา สมคำพี (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)ครูพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ คุณครูเดี่ยว อภิศิษฏ์ เสน่ห์วงศ์

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2020

– ชั้นเรียนสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สัปดาห์ที่ 13 วันที่ 16 ม.ค. 2563 เรื่อง สารเสพติด
– ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย คุณครูเกด นางสาววรดา สมคำพี (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
ครูพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ คุณครูเดี่ยว อภิศิษฏ์ เสน่ห์วงศ์

8. นางสาวฐิตินันท์ เหล็กกล้า

                                                  (คุณครูมะเฟือง)                                      

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสัปดาห์ที่ 13 วันที่ 16 ม.ค. 2563 เรื่อง save our planet ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย คุณครูมะเฟือง นางสาวฐิตินันท์ เหล็กกล้า(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)ครูพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ คุณครูนิว พรพรรณ ผาตินาวิน

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2020

– ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สัปดาห์ที่ 13 วันที่ 16 ม.ค. 2563 เรื่อง save our planet
– ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย คุณครูมะเฟือง นางสาวฐิตินันท์ เหล็กกล้า(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
ครูพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ คุณครูนิว พรพรรณ ผาตินาวิน

9. นางสาวอรจิรา จิตธรรม

                                                 (คุณครูอ้อม)                                        

วันนี้อุดรธานีครบ 127 ปี———-เมื่อวานนี้ 17 มกราคม 2563 ชั้นเรียนอนุบาล 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 13 เรื่อง จังหวัดอุดรธานีที่รักดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย คุณครูอ้อม นางสาวอรจิรา จิตธรรม (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)ครูพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือ คุณครูน้อยหน่า และคุณครูแป๋ว

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2020

– ชั้นเรียนอนุบาล 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 13
เรื่อง จังหวัดอุดรธานีที่รัก
– ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย คุณครูอ้อม นางสาวอรจิรา จิตธรรม (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
ครูพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือ คุณครูน้อยหน่า และคุณครูแป๋ว