วันนี้ 6 มกราคม 2563 เวลา 9:30 น.

ตัวแทนนักเรียน รวมทั้งผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำกระเช้าของขวัญกราบคาระวะขอพรปีใหม่ จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ. จรูญ ถาวรจักร์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีพุทธศักราช 2563

เด็กๆ ขอพรให้คุณตาสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุขมากๆ และคุณตาอธิการให้พรเด็กๆ ให้เติบโตแข็งแรง เป็นเด็กดี เป็นลูกที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่ และเป็นลูกศิษย์ที่น่ารักของคุณครู และคุณยาย ผอ.

Loading

By admin