ส่งต่อความสุขโรงพยาบาลอุดร

ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ร่วมบริจาคของเล่นเด็กค่ะ วันนี้ทางโรงเรียนสาธิตฯ ส่งมอบของที่รับบริจาคต่อยังประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อคัดเลือก ทำความสะอาด และส่งมอบต่อให้ถึงมือเด็กๆ ที่โรงพยาบาลอุดรต่อไปในช่วงวันเด็กที่จะถึงนี้นะคะ

ช่วยกันส่งต่อความรักและความปรารถนาดีให้ผู้คนรอบตัวด้วยกันนะคะ

ขอบคุณพี่ๆ มัธยมที่ช่วยกันลำเลียงของบริจาคค่ะ