เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ ไข้หวัดใหญ่ ไวรัสอู่ฮั่น

เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ทางเทศบาลนครอุดรธานี ได้มาจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เกี่ยวกับเรื่อง การดูแลสุขภาพร่างกาย โรคไข้หวัดใหญ่ และไวรัสอู่ฮั่น นอกจากนี้แล้ว ยังทำการพ่นควันกำจัดยุง ทั้งอาคารปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอขอบพระคุณทางเทศบาลอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ครับ