มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตฯ

เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว รวมทั้งผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จำนวน 45 ท่าน เพื่อเข้าศึกษาแลกเปลียนการจัดการเรียนรู้ของทั้งสองโรงเรียน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอขอบคุณโอกาสในการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้