Category: ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

สังเกตชั้นเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

สังเกตชั้นเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวณี ชัยเชาวรัตน์
กิจกรรม

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษา
กิจกรรม

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษา
ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความสนใจ และเดินทางมาสมัครเรียนทั้งในระดับบริบาล อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประชาสัมพันธ์

สวัสดีปีใหม่คุณตาอธิการ

ตัวแทนนักเรียน​ รวมทั้งผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี​ นำกระเช้าของขวัญกราบคาระวะขอพรปีใหม่จากท่านอธิการบดี
ประชาสัมพันธ์

ส่งต่อความสุขโรงพยาบาลอุดร

ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ร่วมบริจาคของเล่นเด็กค่ะ วันนี้ทางโรงเรียนสาธิตฯ​ ส่งมอบของที่รับบริจาคต่อยังประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต​ ฯ
กิจกรรม

“สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน” ครั้งที่ 6

ภาพบรรยากาศนักเรียนสาธิตฯ อุดร เข้าร่วมการแข่งขันในงาน "สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน" ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี