ภาพบรรยากาศทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564  ณ พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง

Loading

By admin