Month: November 2019

ทัศนศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ทัศนศึกษา ณ ภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานี

พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ตอบคำถาม “SIMPLE SATIT”

หลังจากเปิดให้จองเสื้อ "SIMPLE SATIT" ก็มีคำถามว่า ทำไมต้อง "SIMPLE SATIT" เพราะ เราต้องการพัฒนาเด็กๆ ของเราอย่างเรียบง่าย แต่งดงามตามวัย เพราะ เราเชื่อมั่นใน Simple but Significant

ขอเชิญชวนอุดหนุนเสื้อชมรมฯ

ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญชวนอุดหนุนเสื้อชมรมฯ เป็นเสื้อยืดผ้าคอตตอนสีเทา(สีประจำโรงเรียน) ผ้านิ่ม ใส่สบาย สกรีนลายสีขาว "SIMPLE SATIT"

ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์จังหวัดอุดรธานีและท้องฟ้าจำลองเทศบาลนครอุดรธานี

ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-3 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์จังหวัดอุดรธานีและท้องฟ้าจำลองเทศบาลนครอุดรธานี

Learning Skills2

นอกเหนือจากเวลาเรียนชุมนุม รวมทั้งการเรียนในรายวิชาหลัก ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ แล้วนั้น หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯ ยังเป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับสมรรถนะ หรือ Competency

Learning skills : ภาษาสื่อสารออนไลน์

ตัวอย่างผลงาน Learning skills : ภาษาสื่อสารออนไลน์ ของพี่มัธยม 1-2 ในภาคเรียนที่ผ่านมา สำหรับภาคเรียนที่ 2 นี้ พี่ๆ พัฒนาคลิปที่นำเสนอและแสดงถึงการใช้ภาษาไทยและอังกฤษในโลกออนไลน์ค่ะ #LearningSkill #ภาษาสื่อสารออนไลน์