เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ทัศนศึกษา ณ ภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการศึกษาระบบนิเวศของภูฝอยลม รวมทั้งประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งโครงการต่างๆที่มีอยู่มากมายที่ภูฝอยลมแห่งนี้

Loading

By admin