ตอบคำถาม “SIMPLE SATIT”

หลังจากเปิดให้จองเสื้อ “SIMPLE SATIT” ก็มีคำถามว่า ทำไมต้อง “SIMPLE SATIT”

เพราะ เราต้องการพัฒนาเด็กๆ ของเราอย่างเรียบง่าย แต่งดงามตามวัย
เพราะ เราเชื่อมั่นใน Simple but Significant

จริงๆ ทางชมรมผู้ปกครองออกแบบไว้หลายลักษณะ แต่สุดท้ายเราเลือกใช้ ตัวเอสใหญ่ (S) ที่เป็นเหมือนภาพแทนของการโอบกอดตัวเอสเล็ก (s) ซึ่งหมายถึง พ่อแม่ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนสาธิตฯ ช่วยกันดูแล ประคับประคองนักเรียน