ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-3 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์จังหวัดอุดรธานีและท้องฟ้าจำลองเทศบาลนครอุดรธานี