นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-3 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์จังหวัดอุดรธานีและท้องฟ้าจำลองเทศบาลนครอุดรธานี

Loading

By admin