ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์จังหวัดอุดรธานีและท้องฟ้าจำลองเทศบาลนครอุดรธานี