นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์จังหวัดอุดรธานีและท้องฟ้าจำลองเทศบาลนครอุดรธานี

Loading

By admin