ขอเชิญชวนอุดหนุนเสื้อชมรมฯ

ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ขอเชิญชวนอุดหนุนเสื้อชมรมฯ เป็นเสื้อยืดผ้าคอตตอนสีเทา(สีประจำโรงเรียน) ผ้านิ่ม ใส่สบาย สกรีนลายสีขาว “SIMPLE SATIT”

ราคาตัวละ 300 บาท
(รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะรวบรวมเป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสาธิตฯ เช่น การออกไปประกวดแข่งขันในนามโรงเรียนในเวทีต่างๆ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกเวลาเรียน ฯลฯ)

>>>สามารถสั่งจองเสื้อผ่าน link หรือ สแกน QR Code ในโปสเตอร์  https://forms.gle/eoe7US9FfRXSycQp9
(ขนาดเสื้อ และรายละเอียดการโอนเงิน แจ้งใน link นะคะ)

หากสั่งจองภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 จะสามารถระบุไซส์ และจำนวนเสื้อได้ ส่วนท่านที่จองไม่ทันวันที่ 2 ธันวาคม 2562 สามารถเลือกซื้อได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน (แต่อยากให้สั่งจองก่อนวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นะคะ เพื่อจะได้ขนาดเสื้อตามที่ต้องการ)

ใส่เสื้อ “SIMPLE SATIT” ไปให้กำลังใจเด็กๆ แข่งขันสาธิตวิชาการที่อุบลฯ ด้วยกันนะคะ