ตัวอย่างผลงาน Learning skills : ภาษาสื่อสารออนไลน์
ของพี่มัธยม 1-2 ในภาคเรียนที่ผ่านมา สำหรับภาคเรียนที่ 2 นี้ พี่ๆ พัฒนาคลิปที่นำเสนอและแสดงถึงการใช้ภาษาไทยและอังกฤษในโลกออนไลน์ค่ะ
#LearningSkill #ภาษาสื่อสารออนไลน์

 

Loading

By admin