สังเกตชั้นเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

1. นางสาวปริยาภรณ์ อินทรา
                                                   (คุณครูนุ่น)                  

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสัปดาห์ที่ 12 วันที่ 7 ม.ค. 2563 สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัว หน่วย หนูน้อยหนาวแล้ว ดำเนินการจัดประสบการณ์โดย คุณครูนุ่น นางสาวปริยาภรณ์ อินทรา (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)ครูประจำชั้นผู้ดูแลให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดประสบการณ์ คือ คุณครูตา และคุณครูหญิง ครูประจำชั้นอนุบาล 2

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2020

– การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 7 ม.ค. 2563 สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัว หน่วย หนูน้อยหนาวแล้ว
– ดำเนินการจัดประสบการณ์โดย คุณครูนุ่น นางสาวปริยาภรณ์ อินทรา (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
ครูประจำชั้นผู้ดูแลให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดประสบการณ์ คือ คุณครูตา และคุณครูหญิง ครูประจำชั้นอนุบาล 2

2. นางสาวจารุพรรณ วงษ์เที่ยง

                                                (คุณครูอุ้ย)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสัปดาห์ที่ 13 วันที่ 13 ม.ค. 2563 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติการแจกแจงดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย คุณครูอุ้ย นางสาวจารุพรรณ วงษ์เที่ยง (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)ครูพี่เลี้ยง ในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ คุณครูเล้ง อภิชาต แซ่อึ้ง——————————-เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับบริบาล อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้ ถึง พุธที่ 15 มกราคมนี้!!!————————————-เอกสารประกอบการสมัครhttps://www.facebook.com/satitudru/photos/a.1162369087216710/2524076654379273/?type=3&theaterรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนระดับบริบาล อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1https://www.facebook.com/1134505900003029/posts/2495221113931494?d=n&sfns=moรายละเอียดการสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1https://www.facebook.com/1134505900003029/posts/2497248857062053?d=n&sfns=mo

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2020

– การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับชั้นธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สัปดาห์ที่ 13 วันที่ 13 ม.ค. 2563 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติการแจกแจง
– ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย คุณครูอุ้ย นางสาวจารุพรรณ วงษ์เที่ยง (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
ครูพี่เลี้ยง ในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ คุณครูเล้ง อภิชาต แซ่อึ้ง

3.นางสาวสุธิขมาศ อุระพนม

                                                (คุณครูแจ๋ว)                            

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ชั้นอนุบาล 1

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสัปดาห์ที่ 13 วันที่ 14 ม.ค. 2563 สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัว หน่วย แมลงดำเนินการจัดประสบการณ์โดย คุณครูแจ๋ว นางสาวสุธิขมาศ อุระพนม (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)ครูประจำชั้นผู้ดูแลให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดประสบการณ์ คือ คุณครูผ่อง และคุณครูปุ๊ก ครูประจำชั้นอนุบาล 1ขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่ช่วยเด็กๆ เตรียมแมง แมลง มาเป็นตัวอย่างนะคะ————รับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงวันที่ 15 มกราคมนี้ รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนระดับบริบาล อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1https://www.facebook.com/1134505900003029/posts/2495221113931494?d=n&sfns=mo

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2020

– การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สัปดาห์ที่ 13 วันที่ 14 ม.ค. 2563 สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัว หน่วย แมลง
– ดำเนินการจัดประสบการณ์โดย คุณครูแจ๋ว นางสาวสุธิขมาศ อุระพนม (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
ครูประจำชั้นผู้ดูแลให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดประสบการณ์ คือ คุณครูผ่อง และคุณครูปุ๊ก ครูประจำชั้นอนุบาล 1
– ขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่ช่วยเด็กๆ เตรียมแมง แมลง มาเป็นตัวอย่างนะคะ

4. นางสาวรัตนาวดี หมื่นศรีภูมิ

                                                  (คุณครูแก้ว)                            

ชั้นเรียนวิทยาการคำนวณ (Coding) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสัปดาห์ที่ 13 วันที่ 15 ม.ค. 2563 เรื่อง การสร้างดอกไม้โดยใช้โปรแกรม Pythonดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย คุณครูแก้ว นางสาวรัตนาวดี หมื่นศรีภูมิ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)ครูพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ คุณครูเล้ง อภิชาต แซ่อึ้ง และครูเตย พิมผกา เหล็กเพชร

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ วันพุธที่ 15 มกราคม 2020

– ชั้นเรียนวิทยาการคำนวณ (Coding) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สัปดาห์ที่ 13 วันที่ 15 ม.ค. 2563 เรื่อง การสร้างดอกไม้โดยใช้โปรแกรม Python
– ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย คุณครูแก้ว นางสาวรัตนาวดี หมื่นศรีภูมิ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
ครูพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ คุณครูเล้ง อภิชาต แซ่อึ้ง และครูเตย พิมผกา เหล็กเพชร

5. นางสาวศสิกานต์ รัตนะ

                                                   (คุณครูมีน)              

ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสัปดาห์ที่ 13 วันที่ 15 ม.ค. 2563 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ระคนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย คุณครูมีน นางสาวศสิกานต์ รัตนะ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)ครูพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ คุณครูนก รสสุคนธ์ อุดม

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ วันพุธที่ 15 มกราคม 2020

– ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สัปดาห์ที่ 13 วันที่ 15 ม.ค. 2563 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ระคน
– ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย คุณครูมีน นางสาวศสิกานต์ รัตนะ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
ครูพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ คุณครูนก รสสุคนธ์ อุดม

6. นางสาวชุลีกร มังคะราช

                                                (คุณครูปาร์ค)                                     

ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสัปดาห์ที่ 13 วันที่ 16 ม.ค. 2563 เรื่อง การขึ้นและตกของดวงจันทร์ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย คุณครูปาร์ค นางสาวชุลีกร มังคะราช (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)ครูพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ คุณครูแอ้ กรวรรณ แสนสอน

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2020

– ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สัปดาห์ที่ 13 วันที่ 16 ม.ค. 2563 เรื่อง การขึ้นและตกของดวงจันทร์
– ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย คุณครูปาร์ค นางสาวชุลีกร มังคะราช (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
ครูพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ คุณครูแอ้ กรวรรณ แสนสอน

7. นางสาววรดา สมคำพี

                                                    (คุณครูเกด)                                      

ชั้นเรียนสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสัปดาห์ที่ 13 วันที่ 16 ม.ค. 2563 เรื่อง สารเสพติดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย คุณครูเกด นางสาววรดา สมคำพี (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)ครูพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ คุณครูเดี่ยว อภิศิษฏ์ เสน่ห์วงศ์

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2020

– ชั้นเรียนสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สัปดาห์ที่ 13 วันที่ 16 ม.ค. 2563 เรื่อง สารเสพติด
– ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย คุณครูเกด นางสาววรดา สมคำพี (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
ครูพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ คุณครูเดี่ยว อภิศิษฏ์ เสน่ห์วงศ์

8. นางสาวฐิตินันท์ เหล็กกล้า

                                                  (คุณครูมะเฟือง)                                      

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสัปดาห์ที่ 13 วันที่ 16 ม.ค. 2563 เรื่อง save our planet ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย คุณครูมะเฟือง นางสาวฐิตินันท์ เหล็กกล้า(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)ครูพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ คุณครูนิว พรพรรณ ผาตินาวิน

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2020

– ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สัปดาห์ที่ 13 วันที่ 16 ม.ค. 2563 เรื่อง save our planet
– ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย คุณครูมะเฟือง นางสาวฐิตินันท์ เหล็กกล้า(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
ครูพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ คุณครูนิว พรพรรณ ผาตินาวิน

9. นางสาวอรจิรา จิตธรรม

                                                 (คุณครูอ้อม)                                        

วันนี้อุดรธานีครบ 127 ปี———-เมื่อวานนี้ 17 มกราคม 2563 ชั้นเรียนอนุบาล 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 13 เรื่อง จังหวัดอุดรธานีที่รักดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย คุณครูอ้อม นางสาวอรจิรา จิตธรรม (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)ครูพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือ คุณครูน้อยหน่า และคุณครูแป๋ว

โพสต์โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อ วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2020

– ชั้นเรียนอนุบาล 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 13
เรื่อง จังหวัดอุดรธานีที่รัก
– ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย คุณครูอ้อม นางสาวอรจิรา จิตธรรม (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
ครูพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา ในการเตรียมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือ คุณครูน้อยหน่า และคุณครูแป๋ว

coil fiyatları vaporesso revenger eleaf i stick pico
Adana Escort | Adana Escort Bayan Adıyaman Escort | Adıyaman Escort Bayan Afyon Escort | Afyon Escort Bayan Ağrı Escort | Ağrı Escort Bayan Aksaray Escort | Aksaray Escort Bayan Amasya Escort | Amasya Escort Bayan Ankara Escort | Ankara Escort Bayan Antalya Escort | Antalya Escort Bayan Antep Escort | Antep Escort Bayan Ardahan Escort | Ardahan Escort Bayan Artvin Escort | Artvin Escort Bayan Aydın Escort | Aydın Escort Bayan Balıkesir Escort | Balıkesir Escort Bayan Bartın Escort | Bartın Escort Bayan Batman Escort | Batman Escort Bayan Bayburt Escort | Bayburt Escort Bayan Bilecik Escort | Bilecik Escort Bayan Bingöl Escort | Bingöl Escort Bayan Bitlis Escort | Bitlis Escort Bayan Bolu Escort | Bolu Escort Bayan Burdur Escort | Burdur Escort Bayan Bursa Escort | Bursa Escort Bayan Çanakkale Escort | Çanakkale Escort Bayan Çankırı Escort | Çankırı Escort Bayan Çorum Escort | Çorum Escort Bayan Denizli Escort | Denizli Escort Bayan Diyarbakır Escort | Diyarbakır Escort Bayan Düzce Escort | Düzce Escort Bayan Edirne Escort | Edirne Escort Bayan Elazığ Escort | Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort | Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort | Erzurum Escort Bayan Eskişehir Escort | Eskişehir Escort Bayan Giresun Escort | Giresun Escort Bayan Gümüşhane Escort | Gümüşhane Escort Bayan HAKKARİ ESCORT – Hakkari Escort Bayan Hatay Escort | Hatay Escort Bayan Iğdır Escort | Iğdır Escort Bayan Isparta Escort | Isparta Escort Bayan İstanbul Escort | İstanbul Escort Bayan İzmir Escort | İzmir Escort BayanİZMİT ESCORT – İzmit Escort Bayan Karabük Escort | Karabük Escort Bayan Karaman Escort | Karaman Escort Bayan Kars Escort | Kars Escort Bayan KASTAMONU ESCORT – Kastamonu Escort Bayan Kayseri Escort | Kayseri Escort Bayan Kırıkkale Escort | Kırıkkale Escort Bayan Kırklareli Escort | Kırklareli Escort Bayan Kırşehir Escort | Kırşehir Escort Bayan Kilis Escort | Kilis Escort Bayan Kocaeli Escort | Kocaeli Escort Bayan Konya Escort | Konya Escort Bayan Kütahya Escort | Kütahya Escort Bayan Malatya Escort | Malatya Escort Bayan Manisa Escort | Manisa Escort Bayan Maraş Escort | Maraş Escort Bayan Mardin Escort | Mardin Escort Bayan Mersin Escort | Mersin Escort Bayan Muğla Escort | Muğla Escort Bayan Muş Escort | Muş Escort Bayan Nevşehir Escort | Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort | Niğde Escort Bayan Ordu Escort | Ordu Escort Bayan Osmaniye Escort | Osmaniye Escort Bayan Rize Escort | Rize Escort Bayan Sakarya Escort | Sakarya Escort Bayan Samsun Escort | Samsun Escort Bayan Siirt Escort | Siirt Escort Bayan Sinop Escort | Sinop Escort Bayan Sivas Escort | Sivas Escort Bayan Şırnak Escort | Şırnak Escort Bayan Tekirdağ Escort | Tekirdağ Escort Bayan Tokat Escort | Tokat Escort Bayan Trabzon Escort | Trabzon Escort Bayan Tunceli Escort | Tunceli Escort Bayan Urfa Escort | Urfa Escort Bayan Uşak Escort | Uşak Escort Bayan Van Escort | Van Escort Bayan Yalova Escort | Yalova Escort Bayan Yozgat Escort | Yozgat Escort Bayan Zonguldak Escort | Zonguldak Escort Bayan Adana Escort Adıyaman Escort Afyon Escort Ağrı Escort Aksaray Escort Amasya Escort Ankara Escort Antalya Escort Antep Escort Ardahan Escort Artvin Escort Aydın Escort Balıkesir Escort Bartın Escort Batman Escort Bayburt Escort Bilecik Escort Bingöl Escort Bitlis Escort Bolu Escort Burdur Escort Bursa Escort Çanakkale Escort Çankırı Escort Çorum Escort Denizli Escort Diyarbakır Escort Düzce Escort Edirne Escort Erzincan Escort Elazığ Escort Erzurum Escort Eskişehir Escort Giresun Escort Gümüşhane Escort Hakkari Escort Hatay Escort Iğdır Escort Isparta Escort İskenderun Escort İstanbul Escort İzmir Escort İzmit Escort Karabük Escort Karaman Escort Kars Escort Kastamonu Escort Kayseri Escort Kıbrıs Escort Kırıkkale Escort Kırklareli Escort Kırşehir Escort Kilis Escort Kocaeli Escort Konya Escort Kütahya Escort Malatya Escort Manisa Escort Maraş Escort Mardin Escort Mersin Escort Muğla Escort Muş Escort Nevşehir Escort Niğde Escort Ordu Escort Osmaniye Escort Rize Escort Sakarya Escort Samsun Escort Siirt Escort Sinop Escort Sivas Escort Şırnak Escort Tekirdağ Escort Tokat Escort Trabzon Escort Tunceli Escort Urfa Escort Uşak Escort Van Escort Yalova Escort Yozgat Escort Zonguldak Escort Alaçatı Escort Aliağa Escort Alsancak Escort Bornova Escort Buca Escort Çeşme Escort Çiğli Escort Gaziemir Escort Karşıyaka Escort fethiye escort iskenderun escort ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort ümraniye escort ümraniye escort bostancı escort ataşehir escort şerifali escort şerifali escort ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort kartal escort kartal escort kartal escort tuzla escort tuzla escort tuzla escort pendik escort kurtköy escort sultanbeyli escort üsküdar escort gebze escort kadıköy escort şişli escort anadolu yakası escort anadolu yakası escort anadolu yakası escort anadolu yakası escort anadolu yakası escort maltepe escort şişli escort kocaeli escort maltepe escort dudullu escort izmir escort jigolo siteleri jigolo kayıt türkçe altyazılı porno porno izle porno izle porno hacklink anadolu yakası escort eşya depolama dudullu escort betebet oceans enterprise saç ekimi kartal escort bitcoin smart trader go finance and investment altyazılı porno kocaeli escort