26 ธันวาคม 2562
วันนี้ในช่วงสายๆ จนถึงบ่ายโมงกว่าๆ ประเทศไทยสามารถชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาในวันนี้ได้โดยเห็นเป็นแบบบางส่วน คือ ดวงอาทิตย์แหว่งเนื่องจากถูกดวงจันทร์บังไปบางส่วน โดยจังหวัดอุดรธานีสามารถสังเกตการเริ่มบังได้ตั้งแต่เวลา 10.29 และสิ้นสุดในเวลา 13.59

ครูได้นำนักเรียนชมปรากฏการณ์นี้ โดยใช้แผ่นกรองแสงสำหรับดูดวงอาทิตย์ ฟิล์ม x-ray และซองขนมแบบฟอยล์หรือซองขนมก๊อบแก๊บซ้อนกัน

เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ เด็กๆ บางส่วนจึงสนใจติดตามชมอย่างตั้งใจและตื่นเต้น และพี่ๆ มัธยมบางส่วนยังได้เรียนรู้วิธีบันทึกภาพปรากฏการณ์นี้โดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือด้วย

Loading

By admin