เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 คณะครูและผู้บริหารได้อบรมการกำหนดกรอบสมรรถนะนักเรียนสาธิต

« of 2 »

หลังจาก Workshop เสร็จ เราสรุปภาพที่ควรจะเป็นของเด็กๆ สาธิตของเรา ที่สอดคล้องตามเป้าหมาย  สุขภาพดี  มีทักษะชีวิต คิดสร้างสรรค์ ได้ดังนี้

Loading

By admin