เมื่อวานนี้ 18 กันยายน 2562 พี่ๆ อนุบาล 2 ไปเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ดร. มนูศักดิ์ เรืองเดช รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคุณมาริสา ท้าวพิมพ์ เลขานุการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ให้การต้อนรับดูแล และให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย: การกราบไหว้ ทำความเคารพ แก่พี่ๆ อนุบาล 2 อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

ขอบพระคุณภาพบรรยากาศจากคุณทิชากร เกตานนท์ – สนง. คณะครุศาสตร์ ค่ะ

Loading

By admin