เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพ โดยมีกิจกรรมอ่านสารจาพลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล และสารจากนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งยืนสงบนิ่ง 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2562

Loading

By admin