ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะจัดกิจกรรม Open House (เปิดบ้านเราชาวสาธิต) โดยเป็นการแสดงผลงานและความสามารถของพี่ ๆ มัธยมศึกษา ในรายวิชา Learning Skills ต่าง ๆ ได้แก่ 1. Little Chef 2. Young Photographer 3. ดนตรี มี Style 4. ศิลปะ Online และ 5. ภาษาสื่อสาร Online ในช่วงเช้า ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองได้เปิดเวทีเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต โดยผู้ปกครองเปิดบูทให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองประกอบอาชีพ หรือมีความถนัด เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน

ในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเรียนเชิญผู้ปกครอง และน้อง ๆ อนุบาลและน้อง ๆ ประถมศึกษา เยี่ยมชม ช็อป ชิม ผลงานของพี่มัธยมได้ รวมทั้งเยี่ยมชมบูธอาชีพโดยชมรมผู้ปกครองได้ที่อาคารมัธยมศึกษา เวลา 8.30 – 15.30 น.

https://www.facebook.com/satitudru/videos/1220196831511795/

Loading

By admin