เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับเกียรติจากสถานีโทรทัศน์ Thai PBS จัดกิจกรรม ให้ความรู้ และแจกของรางวัลแก่นักเรียน รวมทั้งยังได้มอบสื่อการเรียนรู้ให้กับทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอขอบคุณสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ที่ได้มอบโอกาสให้กับนักเรียนและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในครั้งนี้ครับ

Loading

By admin