นอกจากหลักสูตรของทางโรงเรียนที่จัดให้มีการเรียนรู้ทางวิชาการแล้ว ทางโรงเรียนยังมีรายวิชาที่เสริมสมรรถนะให้กับผู้เรียนด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตจากการลงมือกระทำจริงของน้องๆอนุบาล คาบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของน้องๆประถมศึกษา หรือจะเป็นรายวิชา Learning Skill ของพี่ๆมัธยมศึกษา ในวันนี้เป็นตัวอย่างในรายวิชา Learning Skill ของพี่ๆมัธยม ซึ่งในแต่ละรายวิชาใช้ฐานของ Little Chef เป็นหลักในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น Young Photographer/ ศิลปะ Online/ ดนตรีมี Style และ ภาษาสื่อสาร Online เพื่อเชื่อมสมรรถนะต่างๆที่ผู้เรียนควรมีเข้าด้วยกัน

ภาพในคราวนี้เป็นการทำอาหารของ Little Chef และภาพถ่ายจาก Young Photographer

#SatitUDRU #LearningSkill #youngphotographer #littlechef

Loading

By admin