เด็กดีศรีสาธิต ปีการศึกษา 2559

Song Ki Yong Cup 2017

การคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 17

Taekwondo Lover’s Game

สมาร์ท เบรน จินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติครั้งที่ 16

ประกวดมารยาทไทย ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๕

แข่งขันเทควันโด สกลนคร แชมป์เปี้ยนชิพ