Month: October 2019

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่วันนี้ ท่านผู้อำนวยการได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตฯ ให้คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองเห็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และมีกิจกรรมเสวนา “แท็กทีมบ้านโรงเรียน”

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ ผู้บริหาร คณาจารย์กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ ผู้บริหาร คณาจารย์กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ขอบพระคุณภาพเพิ่มเติมจาก เพจประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)