เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ ผู้บริหาร คณาจารย์กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

(ขอบพระคุณภาพเพิ่มเติมจาก เพจประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)

Loading

By admin