ถ้าไม่ลอยกระทง…เด็กๆ จะทำอะไร?

เราชวนเด็กๆ คิดโจทย์นี้กันมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อน และพบว่าเด็กๆ เสนอทางเลือกอื่นๆ ในการทำกระทงได้น่าสนใจ แต่เสียงเล็กๆ ก็ยังอยากทำกระทงไว้ลอยจริงๆ และแม้ว่าสุดท้าย เด็กๆ จะยังคงมีความสุขกับการลอยกระทง แต่เด็กๆ ก็ได้เรียนรู้ว่า จะลอยกระทง เพื่อขอขมาแม่คงคายังไง ที่ไม่เป็นการทำร้ายแม่คงคามากเกินไป

ขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่าน ที่ช่วยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบการทำกิจกรรมในครั้งนี้ให้เด็กๆ นะคะ

Loading

By admin