Day: November 18, 2019

Learning Skills1

เมื่อเราเฝ้ามองพี่ๆ วัยมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนสาธิตฯ ของเรา เราจะพบว่า... ------- บางอย่าง เหมือนจะถนัด แต่อาจทำได้ไม่ดี บางอย่าง รู้สึกว่า ไม่ถนัดแต่กลับทำได้ดี ----------- ชอบแต่ทำไม่ได้ ไม่แน่ใจว่าชอบ แต่ทำได้ดี ------- หน้าที่ของโรงเรียนคือช่วยให้พี่ๆ ค้นพบให้ไวที่สุดว่า ชอบหรือไม่ชอบอะไร ถนัดหรือไม่ถนัดอะไร

ถ้าไม่มีกระทง จะทำอะไร?

ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนเข้าสู่เทศกาลลอยกระทง เรามีโจทย์ร่วมกัน คุณครูสาธิตฯ ชวนเด็กๆ สาธิตฯ ไม่ว่าจะเป็นอนุบาล ประถม มัธยม ช่วยกันคิดว่า “ถ้าไม่ลอยกระทง จะทำอะไร?”