My Profile

นางสาวรัตนาวดี หมื่นศรีภูมิ
First Name
นางสาวรัตนาวดี
Last Name
หมื่นศรีภูมิ
ระดับปริญญาตรี
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
สถาบันการศึกษาที่จบปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7 months ago no Comment

จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ตัวแทนนักเรียน พบ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Loading

8 months ago no Comment

จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2566 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2566

Loading

8 months ago no Comment

จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566

Loading

8 months ago no Comment

 จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ศธจ.อุดรธานี ประชุมสัญจรหน่วยงานทางการศึกษา ครั้งที่ 1/66

Loading

9 months ago no Comment

จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 วันนวมินทรมหาราช

Loading

10 months ago no Comment

วันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี กล่าวให้โอวาท มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

Loading

10 months ago no Comment

จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 มอบโล่เกียรติคุณ ‘’นักเรียนต้นแบบ’’

Loading

11 months ago no Comment

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต “ทำดี ทำง่าย ให้เลือด”

Loading

11 months ago no Comment

จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

Loading

12 months ago no Comment

ฉบับที่ 3 โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

Loading

นางสาวรัตนาวดี หมื่นศรีภูมิ does not have any friends yet.

Loading