กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยท่านผู้อำนวยการ รศ.ศิริพร พัสดร นำบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ณ บริเวณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA