กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

เนื่องด้วยตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด

โดยมอบหมายให้ประเทศภาคีองค์การสหประชาชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ทางโรงเรียนสาธิตจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขึ้้นเมื่อวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙

IMG_1075

IMG_1121 - Copy

IMG_1122

IMG_1130

IMG_1137

IMG_1139

IMG_1143

IMG_1149