Month: November 2019

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อรับทราบการบริหารจัดการของทางโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 รวมทั้งแนวทางการทำงานของชมรมผู้ปกครอง และแนวทางที่โรงเรียนและทางบ้านจะช่วยกันพัฒนาบุตรหลาน

การสร้างวินัยเชิงบวก

-การสร้างวินัยเชิงบวก- ในช่วงเกือบ 2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา และในปีการศึกษาปัจจุบัน ทางโรงเรียนสาธิตได้พยายามปรับลักษณะการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนหลายด้าน

Learning skill: ศิลปะออนไลน์

ผลงานบางส่วนจาก… Learning skill: ศิลปะออนไลน์ ของพี่มัธยม ชื่อเจ้าของผลงานปรากฏด้านล่างรูปภาพนะคะ คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง ร่วมชื่นชมและให้กำลังใจพี่ๆ ได้ โดยกดแฮชแทค #ArtOnline62_1 นะคะ

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ พี่ ป.3

กิจกรรมในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของพี่ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันนี้ ? เด็กแบ่งหน้าที่ เตรียมของ ตั้งร้าน โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเป็นอย่างดี วันนี้มีหลายสิ่งที่เด็กๆ ทำได้ดี แต่ยังมีบางอย่างต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากคุณครูรวมทั้งผู้ปกครอง เช่น การใช้ภาชนะพลาสติก แบบครั้งเดียวทิ้ง ในครั้งต่อไป เด็กๆ น่าจะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง รวมทั้งพี่ๆ มัธยมและคุณครูทุกท่านที่ช่วยให้เด็กๆ ได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจในวันนี้นะคะ??☺️